Báo cáo thuế – Dịch vụ hải quan

Dịch vụ Báo cáo Thuế - Khai Hải Quan

Sau khi thành lập doanh nghiệp. Việc cần làm của các công ty là phải báo cáo những gì cho cơ quan thuế ? Báo cáo Thuế định kỳ ra sao cho đầy đủ để tránh bị phạt hành chính chậm nộp báo cáo.
THIÊN MINH TAS cung cấp dịch vụ khai thuế định kỳ theo tháng, theo quý, theo năm trọn gói chỉ từ 500.000đ.
THIÊN MINH TAS cung cấp dịch vụ đăng ký mở tờ khai hải quan xuất nhập khẩu, bố trí nận hàng giao hàng cho quý khách tại cảng, cửa khẩu.

Báo cáo thuế
Dịch vụ Khai Thuế