Đăng ký tham gia BHXH

I – ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm: 1.1. Người …

Đăng ký tham gia BHXH Xem chi tiết »