Đăng ký Bảo hộ thương hiệu

Bảo Hộ Thương Hiệu: Vấn đề sống còn của Doanh nghiệp

Thương Hiệu là tài sản vô hình nhưng mang giá trị. Theo các chuyên gia, nếu tài sản hữu hình được xem là phần “xác” thì THƯƠNG HIỆU được ví như “linh hồn” của doanh nghiệp. Vì vậy, Bảo Hộ Thương Hiệu không đơn thuần là một cái tên mà là sự tồn tại của cái tên đó trong tâm trí người tiêu dùng.

 

Bảo hộ thương hiệu
Sở hữu Thương hiệu

Thực tế trước đó, đã có nhiều thương hiệu Việt bị “nuốt chửng” bởi các nhà đầu tư ngoại. Trên thị trường bia thì bia Huda Beer là một ví dụ tượng trưng. Do đó, DN không thể lơ là việc ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU hàng hóa. Khi hội nhập sâu rộng, DN Việt sẽ phải đối mặt với nhiều trường hợp cạnh tranh không lành mạnh. Chính vì vậy, chúng ta cần nhanh chóng chủ động đăng ký quyền SỞ HỮU THƯƠNG HIỆU – NHÃN HIỆU đối với các tài sản trí tuệ riêng cho mình.

THIÊN MINH TAS – đồng hành cùng bạn tư vấn dịch vụ: Đăng ký thương hiệu – tác quyền và Đăng ký mã vạch – bao bì sản phẩm.